Chci se stát členem

KRASO klub Náměšť nad Oslavou,o.s. přijímá nové členy!

999923826 plakat-p1

Co nabízíme:

Výuku bruslení a individuální výkonnostní krasobruslení dětí a mládeže.

Trenéři:

Hlavní trenér klubu: Mgr.Luděk Feňo

Asistentka trenéra: Martina Souralová

Členské příspěvky:

Ročně – členský příspěvek 200,- Kč splatný do 15.3. příslušného kalendářního roku

Měsíčně – 2.500,-

příspěvek, kterým se člen podílí na nákladech provozu klubu – pravidelné tréninky. Částka je splatná vždy do 20. předchozího měsíce. Pokud nebude částka uhrazena v termínu, nebude dotyčnému členovi umožněna účast na trénincích v daném měsíci.

Touto částkou je pokryto plné penzum tréninkové náplně a je pouze na důslednosti každého člena, aby ji v plném rozsahu využil.

Je v pravomoci hlavního trenéra rozdělit přítomné členy Klubu do skupin dle výkonnosti v rámci daného tréninku.

Sestavení programu – choreografie + výběr hudby (volná jízda, krátký program) je věcí dohody mezi trenérem a závodníkem. Probíhá mimo hlavní tréninkové časy, tak aby ostatní účastníci nebyli zkráceni, a náklady na přípravu programu nejsou zahrnuty v měsíční pravidelné platbě. Vedení klubu nabízí všem členům součinnost při zajištění časů na ledě pro tyto případy.

Co očekává Klub od svých členů:

  1. Účast na trénincích a suché přípravě - povinná
  2. Účast na soustředěních organizovaných klubem – povinná (s výjimkou odůvodněných případů)
  3. Dochvilnost
  4. Snahu a píli
  5. Úctu a respekt vůči autoritám- v tomto případě trenéři, případná opakovaná nedisciplinovanost člena na tréninku opravňuje hlavního trenéra k jeho vyloučení z tréninku a vykázání z ledu
  6. Na tréninky přicházejí jednotlivý členové připraveni – náležitě vybaveni (rukavice, vrstvené oblečení) a upraveni (vlasy sepnuté nebo vyčesané).
  7. Aktivně se podílet na činnosti Klubu (návrhy, připomínky) a na kulturních akcích organizovaných klubem.